CHOCOLATE DIAMOND - Labrador Retriever Kennel

CANISTERAPIA / Canisteraphy

Canisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa na fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu človeka.

Máme to štastie, že máme canisterapeuta doma. Náš Jumper po získaní Certifikátu canisterapeutického tímu v roku 2017, okrem  živelnej terapie doma, vykonáva aj riadenú terapiu a to s deťmi s poruchami PAS (porucha autistického spektra). Pravideľne týždenne navštevujeme deti v MŠ Gogoľova  v Topoľčanoch.